ДНІПРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ «ДНІПРОВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»
 
ДФПК КЗВО "ДАНО"ДОР"

Новини


31 груд. 2021
Студенти Дніпровського фахового педагогічного коледжу вітають з Новим 2022 роком
Студенти Дніпровського фахового педагогічного коледжу вітають з Новим 2022 роком!

31 груд. 2021
Вітаємо з Новим 2022 роком!
Вітаємо з Новим 2022 роком!

30 груд. 2021
Студенти групи ПО-21-3/9 вітають всіх з Новорічними святами та запрошують зануритися в зимову казку❄️
Студенти групи ПО-21-3/9 вітають всіх з Новорічними святами та запрошують зануритися в зимову казку❄️

Всі новини

Циклова комісія мистецьких дисциплін

 

Зіневич Леонід Антонович - голова комісії мистецько-педагогічних дисциплін

Водоп’янова Поліна Валеріївна

Гарцуєва Тетяна Володимирівна

Долівець Світлана Петрівна

Журавльова Любов Георгіївна

Зезюкіна Тетяна Іванівна

Ільченко Наталія Едуардівна

Коваленко Лариса Олександрівна

Козлова Олена Іванівна

Колесник Лариса Федорівна 

Коломоєць Олена Михайлівна

Кравченко Антоніна Михайлівна

Майзерова Лариса Деомидівна

 

Панченко Леся  Володимирівна

Пучкова Ольга Петрівна

Семичова Наталія Олександрівна

Тетерядченко Наталія Володимирівна

Черненко Юлія Олександрівна 

Квіти, музика і діти - найкращі прикраси життя!

   Викладачі циклової комісії спрямовують навчально-виховну роботу на забезпечення якісної професійної підготовки студентів до музично-освітньої діяльності учителя музики у загальноосвітній школі, музичного керівника дошкільного закладу освіти. Керуючись зазначеною метою, вони здійснюють формування професійних компетентностей студентів, серед яких важливого значення набуває володіння виконавськими вміннями гри на фортепіано та готовність до навчально-виховної роботи з дітьми засобами музичного мистецтва. Розвиток музично-виконавських умінь студентів у сучасній професійній музично-педагогічній освіті не розглядається як окреме завдання, а безпосередньо пов’язується з вихованням творчої, духовно розвиненої особистості майбутнього фахівця, здатного стати тим носієм прекрасного, яким має позначитися постать учителя музики в школі, музичного керівника в дошкільному закладі.

  Викладачами циклової комісії - кваліфікованими, творчими особистостями - вирішуютьсяактуальні завдання запровадження у навчальний процес інноваційних технологій. Особлива увага приділяється розвитку творчих, артистичних вмінь майбутніх учителів музики, музичних керівників: кожного року за участю студентів музичного відділення та викладачів циклової комісії фортепіано відбуваються концерти фортепіанної музики не тільки в коледжі, а також в музичних школах, навчальних закладах міста, області.

   Завдяки  умілій організації позааудиторної роботи по запровадженню комплексної підготовки  студентів до конкурсів фортепіанної майстерності забезпечено їх участь у численних конкурсах всеукраїнського та міжнародного рівня, де майбутні освітяни стали не тільки учасниками, а й переможцями, та були нагороджені дипломами, призами, грамотами. Так, протягом тільки останніх трьох років (2010- 2013 р.р.) студенти здійснили 26 таких виступів, серед них: виступ студентки Треніної Тетяни (викладач Колесник Л.Ф.), яка виборола Диплом лауреата на Першому Всеукраїнському фестивалі-конкурсі фортепіанної камерної музики імені О. Зілоті у м. Луганську та «Золотий диплом» ХІ Всеукраїнського юніорського конкурсу інструментально-виконавської майстерності у м. Ніжині; виступ на Міжнародному фестивалі-конкурсі музики та академічного вокалу «Золота ліра» у м. Дніпро студентки Білої Т., яка отримала  Диплом лауреата третього ступеню; виступ студентки Костіної Катерини (викладач Тетерядченко Н.В.), який відзначено Дипломом лауреата першого ступеню на фестивалі-конкурсі музики та академічного вокалу «Київський колорит»у м. Києві.

   Методичні аспекти формування професійної компетентності студентів - майбутніх учителів музики щодо оволодіння комплексом виконавських вмінь на основному музичному інструменті (фортепіано) викладені у науково-методичних працях. Це публікації у фахових  українських виданнях  напрацювань викладачів-методистів Колесник Л.Ф., Тетерядченко Н.В. Участь викладачів циклової комісії фортепіано у науково-практичних конференціях, семінарах сприяє накопиченню та поширенню їх досвіду роботи на теренах України.

   Вирішення завдань, над якими працюють викладачі циклової комісії, слід розглядати як запоруку успішного формування у студентів виконавської досконалості, художнього смаку, педагогічної майстерності для подальшого використання у практичній діяльності з дитячою аудиторією „живого” виконання музичних творів на фортепіано, що збагачуватиме духовний світ підростаючого покоління, надихатиме його на творчість.

 

Музика є найдивовижнішим, найтоншим засобом

залучення до добра,  краси, людяності

В.Сухомлинський

У ногу із сучасністю

   Викладачамициклової комісіїметодики музичного виховання, музично-теоретичних дисциплін та народних інструментівуспішно вирішуються питання виховання майбутніх педагогів у дусі моральних ідеалів та розвитку естетичних смаків. Вони працюють над такими  проблемами: запровадження в освітній процес сучасних інтерактивних, проектних, інформаційно-комунікаційних технологій, модульно-рейтингового навчання; модернізація навчальних планів та робочих програм з дисциплін спеціальності «Музичне мистецтво»; створення електронних навчально-методичних комплексів з навчальних дисциплін та різних видів педпрактики; робота з обдарованими студентами, спрямована на розкриття і розвиток індивідуальних творчих нахилів; виховання майбутніх педагогів на традиціях і досвіді 95-річної діяльності педагогічного коледжу.

   Викладачі циклової комісії ідуть у ногу з часом:Майданенко С.В. володіє методами організації пошуково-пізнавальної діяльності, ділової гри, нестандартних видів діяльності, інтерактивними методами проведення навчальних занять;Зіневич Л.А. розробив авторську програму з дисципліни «Методика застосування комп’ютерної техніки на уроках музичного мистецтва», затверджену Вченою радою Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;Заславська Н.М. має досвід створення навчальних тематичних фільмів.З метою підвищення свого професійного рівня викладачі беруть участь у конференціях, семінарах; мають публікації у фаховому виданні «Початкова школа», збірниках конференцій; співпрацюють з методичним центром Дніпропетровської міської ради та Дніпропетровським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти.

   Викладачі Зіневич Л.А., Семичова Н.О. ставлять за мету підготувати вчителів  музики та музичних керівників дошкільного закладу, які б на достатньому рівні володіли грою на музичних народнихінструментах. Для розвитку творчих здібностей студенти залучені до участі у таких творчих колективах:ансамбль українських народних інструментів «FolkMusice.dp»  (Зіневич Л.А.)нсамбль бандуристів (Семичова Н.О.). Названі студентські творчі колектививідзначені на Всеукраїнському конкурсі вокальної та інструментальної майстерності «Парад талантів», Регіональному фестивалі художньої творчості педагогічних ВНЗ І-ІІ р.а. Південного регіону «Тарасова криниця» та Обласному фестивалі художньої самодіяльності студентів ВНЗ  «Студенська весна».  Студенти викладача Зіневич Л.А. – лауреати ХІІ та ХІV Регіональних конкурсів обдарованої молоді на базі Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Богдана Хмельницького.

   На базі циклової комісії започатковано і вже понад 10 років проводиться Обласний фестиваль дитячо-юнацької музичної творчості «Весняні дзвіночки», який має на меті виявлення і підтримку обдарованої молоді. Щовесни цей фестиваль збирає до коледжу вихованців музичних шкіл та будинків творчості міста та області, колективні та сольні виступи яких – принагідна можливість і продемонструвати талант, і позмагатися із ровесниками  на високій сцені у майстерності, і знайти нових друзів. А хтось, можливо, зупинить свій вибір на педагогічному коледжі як навчальному закладі для майбутнього навчання.

   Робота циклової комісії, де поряд із досвідченими викладачами працюють молоді (Семичова Наталія Олександрівна),  плекає  надію на гідне примноження кращих 100-літніх традицій і досвіду коледжу.