Підручники для школи
 
ДНІПРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ «ДНІПРОВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»
 
ДФПК КЗВО "ДАНО"ДОР"

Новини


10 лист. 2022
ПЕДАГОГІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ»
ПЕДАГОГІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ»

9 лист. 2022
Участь у написанні радіодиктанта, організованого до Дня української писемності та мови
Участь у написанні радіодиктанта, організованого до Дня української писемності та мови

9 лист. 2022
День української писемності та мови
День української писемності та мови

Всі новини

ПРОБНА ПРАКТИКА

Метою є підготувати здобувачів освіти до пробної практики, поглибити, розширити професійно-педагогічні знання здобувачів освіти щодо планування, організації та проведення оздоровчої, освітньо-виховної роботи з дітьми та батьками.

Завдання пробної практики:

 • ознайомлення здобувачів освіти особливостями організації оздоровчої, освітньо-виховної роботи з дітьми;
 • виробити у здобувачів освіти вміння і навички самостійної виконувати роботу з дітьми під час пробної практики;
 • виховувати відповідальне ставлення до проведення  роботи з дітьми;
 • розвивати творчі здібності при організації і проведення занять та роботи позазаняттям;
 • засвоєння інноваційних технологій, щодо організації освітньо-виховної роботи з дітьми;
 • розширення і поглиблення науково-теоретичних знань здобувачів освіти з педагогіки, психології, фахових методик в процесі проведення виховної роботи з дошкільниками;
 • ознайомлення здобувачів освіти з умовами роботи та правилами внутрішнього розпорядку закладу; встановлення ділових контактів з колегами по роботі;
 • вивчення індивідуально-вікових особливостей вихованців, рівнів розвитку їх груп, соціальних і природних умов для організації розвиваючої життєдіяльності;
 • патріотичне виховання дітей на основі народних традиції, звичаїв, обрядів;
 • формування досвіду здорового способу життя та зміцнення здоров’я дітей;
 • удосконалення власної педагогічної майстерності: оволодіння методиками і технологіями особистісної та колективної творчої діяльності, поповнення свого методичного фонду новими матеріалами по виховній роботі під час проходження пробної практики;
 • розвиток умінь вибирати найефективніші методи і прийоми колективної та індивідуальної роботи з вихованцями.

Основні завдання пробної практики

 

 1. Розширити знання здобувачів освіти про особливості організації діяльності закладу дошкільної освіти в сучасних умовах.
 2. Формувати вміння планувати та організовувати освітньо-виховну роботу з дошкільниками.
 3. Виробити у здобувачів освіти навички роботи з колективом дітей з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей, початкових умінь роботи з батьками.
 4. Удосконалювати уміння спостерігати, аналізувати організаційні моменти педагогічного процесу, уміння приймати рішення на основі аналізу ситуації й обсягу наявної інформації.
 5. Розвивати  професійні здібності майбутніх вихователів.
 6. Виявити наявні власні особистісні професійно важливі якості, виховувати прагнення до самовдосконалення.
 7. Поглиблювати інтерес і любов здобувачів освіти до педагогічної професії.

 

Проходження здобувач освітиами педагогічної практики спрямовано на забезпечення формування у них професійної компетентності, складовими якої є світоглядна, полікультурна, рефлексивна, мотиваційна, комунікативна, когнітивна, здоров'язбережувальна, інформаційно - операційна, організаційно - педагогічна, спеціальна компетенція– знання критеріїв формування груп здоров'я; знання особливостей використання методик оздоровлення дітей з різним рівнем функціонального стану організму та компетенція особистісного самовдосконалення

 

                          Професійні вміння, якими повинні оволодіти здобувачі освіти                                       

під час пробної практики:

 

 1. Самостійно планувати роботу з дітьми.
 2. Організовувати життєдіяльність  з дітьми протягом першої і другої половини дня.
 3. Вивчати індивідуальні особливості дітей та враховувати їх при організації різних видів діяльності.
 4. Здійснювати роботу враховуючи індивідуальні особливості дітей з особливим потребами
 5. Вивчати умови сімейного виховання дітей, проводити різні форми роботи з батьками: індивідуальні   і   групові   бесіди,   консультації.
 6. Вивчати досвід роботи вихователів дошкільного навчального закладу, використовувати кращий досвід вихователів у своїй роботі.