Підручники для школи
 
ДНІПРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ «ДНІПРОВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»
 
ДФПК КЗВО "ДАНО"ДОР"

Новини


10 лист. 2022
ПЕДАГОГІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ»
ПЕДАГОГІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ»

9 лист. 2022
Участь у написанні радіодиктанта, організованого до Дня української писемності та мови
Участь у написанні радіодиктанта, організованого до Дня української писемності та мови

9 лист. 2022
День української писемності та мови
День української писемності та мови

Всі новини

ПРАКТИКА ПОЗАКЛАСНА ТА ПОЗАШКІЛЬНА ВИХОВНА РОБОТА

Метою педагогічної практики «Позакласна та позашкільна виховна робота» є формування у здобувачів освіти вмінь і навичок організації  виховного процесу в  закладах освіти різних типів, набуття здобувачами освіти уявлень про характер, зміст, форми і методи виховної роботи в школі, про функціональні обов’язки учителів початкових класів як вихователів.
 
Основні завдання практики 
«Позакласна та позашкільна виховна робота» 
 
1. Формування умінь і навичок спостережень за навчально-виховним процесом і аналіз його результатів.
2. Оволодіння вміннями планувати  і  проводити   виховну роботу в класі, групі продовженого дня.
3. Накопичення уявлень про характер і зміст виховної діяльності та функціональних обов’язках  вчителя-класовода, класного керівника, вихователя ГПД.
4. Засвоєння основних форм позакласної та позашкільної  роботи з урахуванням специфіки різних типів шкіл.
5. Формування вмінь творчого використання на практиці знань, отриманих при вивчені психолого – педагогічних дисциплін і часткових методик.
6. Оволодіння методами і прийомами вивчення вікових та індивідуальних особливостей школярів.   
 
Здобувач освіти – практикант повинен знати:  
 
головну мету і завдання виховної роботи в сучасних загальноосвітніх навчальних закладах; 
психологічні особливості молодшого шкільного віку;
методику організації та проведення  різних форм виховної роботи; 
особливості класного колективу, в якому проводиться заняття.  
 
 
Здобувач освіти – практикант повинен вміти: 
 
спостерігати, аналізувати і планувати групову роботу в класі, групі продовженого дня; 
визначати конкретні виховні завдання з урахуванням вікових і індивідуальних особливостей учнів; 
організувати дитячий колектив на виконання визначених завдань; 
вивчати особистість школяра і колектив учнів в умовах класу; 
складати конспекти виховних занять відповідно до встановлених вимог; 
проводити різні форми виховної роботи з учнями (колективні і індивідуальні); 
працювати з методичною літературою, періодичними виданнями; 
творчо відбирати матеріал, наочні посібники і технічні засоби навчання  до занять; 
обирати найбільш ефективні форми, методи і прийоми проведення позакласних заходів з врахуванням особливостей фізичного і психологічного розвитку учнів. 

 

Зміст практики 
 
ознайомлення з матеріальною-технічною базою школи, системою роботи і документацією класного керівника, вихователя групи продовженого дня  та основними напрямками виховної роботи; 
 
спостереження за роботою педагогічного колективу, системою роботи учителя-класовода, вихователя групи продовженого дня;
 
допомога класоводам у проведенні різних форм виховної роботи з школярами;
 
самостійна робота і проведення з учнями початкових класів окремих видів виховних заходів (бесід, конкурсів, вікторин, подорожей, пізнавальних ігор, спортивно – оздоровчих заходів, оформлення класних куточків тощо);
 
вивчення психолого – педагогічних особливостей учнів різного віку; 
 
участь в підготовці і проведенні загальношкільних справ: спортивних і інших свят, КВК тощо;
 
ознайомлення з напрямками  та формами роботи класного керівника з батьками.