ДНІПРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ «ДНІПРОВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»
 
ДФПК КЗВО "ДАНО"ДОР"

Новини


28 лист. 2021
Щорічний День пам’яті жертв Голодомору 1932‒1933 років відзначаємо сьогодні, в останню суботу осені
Щорічний День пам’яті жертв Голодомору 1932‒1933 років відзначаємо сьогодні, в останню суботу осені

27 лист. 2021
Група ПО-19-1/9 ділиться своїм баченням причин та перебігу Голоду в Україні!
Група ПО-19-1/9 ділиться своїм баченням причин та перебігу Голоду в Україні!

27 лист. 2021
Щорічний День пам’яті жертв Голодомору 1932‒1933 років
Щорічний День пам’яті жертв Голодомору 1932‒1933 років

Всі новини

Про заочне віділення

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

         Найбільш мобільною і гнучкою формою підготовки спеціалістів на сьогоднішній день є заочна форма навчання.

         Саме цією формою коледж заочно готує фахових молодших бакалаврів за спеціальністю 012 Дошкільна освіта (додаткова кваліфікація: вихователь логопедичних груп у закладах дошкільної освіти; асистент вихователя інклюзивної групи в закладах дошкільної освіти). Термін навчання становить 2 роки  10 місяців, а за наявності вищої освіти є можливість вступу на скорочений термін навчання, що становить 1 рік 10 місяців.

         Навчання здійснюється за державним замовленням та за рахунок коштів фізичних та юридичних ос іб.

         Освітній процес на заочному відділенні забезпечують  викладачі з відповідною вищою освітою та достатнім стажем роботи, педагогічним досвідом, заняття яких характеризуються високим рівнем педагогічної та методичної майстерності.

         Основними напрямками роботи заочного відділення є:

  • підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня фаховий молодший бакалавр;
  • підвищення якості підготовки фахівців з використанням сучасних комп’ютерних технологій.

         Для студентів заочної форми навчання передбачено участь у лекційно-екзаменаційних сесіях терміном 30-40 календарних днів на навчальний рік. Лекційні, практичні, контрольні заняття, що проводяться зі здобувачами освіти, плануються викладачами з метою максимального зосередження уваги студентів на засвоєнні навчального матеріалу відповідно до навчальних планів і програм з навчальних дисциплін. У міжсесійний період здобувачі освіти виконують передбачені навчальними планами домашні контрольні роботи, готуються до складання іспитів і заліків, що виносяться на сесію.

         У подальшому випускники мають можливість продовжити навчання в вищих навчальних закладах 3-4 рівня акредитації, де отримують вищу освіту.