Підручники для школи
 
ДНІПРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ «ДНІПРОВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»
 
ДФПК КЗВО "ДАНО"ДОР"

Новини


10 лист. 2022
ПЕДАГОГІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ»
ПЕДАГОГІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ»

9 лист. 2022
Участь у написанні радіодиктанта, організованого до Дня української писемності та мови
Участь у написанні радіодиктанта, організованого до Дня української писемності та мови

9 лист. 2022
День української писемності та мови
День української писемності та мови

Всі новини

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЮ РОБОТОЮ ВЧИТЕЛЯ КЛАСОВОДА В ПЕРШІ ДНІ ДИТИНИ В ШКОЛІ

Мета: ознайомлення здобувачів освіти із своєрідністю періоду адаптації дитини до нових умов у перший тиждень перебування в школі; з особливостями організації освітнього процесу в першому класі нової української школи (НУШ); реалізацією принципу наступності дошкільної і початкової загальної освіти; вимогами Базового компоненту дошкільної освіти та Державного стандарту початкової освіти.

Завдання педагогічної практики:

Ознайомити майбутніх вчителів з такими видами діяльності:

 • порядок та методика комплектування перших класів;
 • плануванням роботи вчителя класовода на перший навчальний тиждень;
 • організація прийому дітей в перший день та проведення свята першого дзвоника;
 • особливості організації освітнього середовища НУШ;
 • своєрідність проведення перших днів занять залежно від індивідуальних особливостей дітей та вимог сучасної школи;
 • сучасні методи та форми роботи вчителя початкових класів в НУШ;
 • методи виявлення рівня знань та навичок учнів в області усного мовлення, читання, письма, рахунку, малювання, їх уявлення про явища природи, суспільного життя та інших відомих відомостей, навичок, що характеризують рівень їх розвитку;
 • особливості співпраці з батьками першокласників НУШ.
 • документація вчителя-класовода початкової школи.

У ході практики здобувачі освіти виступають у ролі спостерігачів та помічників учителів перших класів.

 

 1. Зміст педагогічної практики «Спостереження за навчально-виховною роботою вчителя-класовода в перші дні дитини в школі»:
 • спостереження за організацією освітнього процесу в перші дні дитини в школі;
 • надання допомоги вчителю у підготовці класу до зустрічі першокласників;
 • участь у святі першого дзвоника;
 • аналіз освітнього середовища;
 • надання допомоги вчителю у проведенні перших навчальних днів, занять (виготовлення наочних посібників, підготовка матеріалів для уроків, підписування зошитів, проведення динамічних перерв, прийняття відправка дітей додому і т. д.);
 • проведення діагностики готовності до навчання першокласників;
 • вивчення документації вчителя початкових класів;
 • ознайомлення із системою оцінювання;
 • участь у проведенні перших батьківських зборів;
 • вивчення досвіду вчителя-класовода;
 • ведення щоденника практики.

Кожний день практики завершується підведенням підсумків. У ході практики студенти-практиканти виконують завдання визначені в особистому щоденнику з педагогічної практики «Спостереження за навчально-виховною роботою вчителя- класовода в перші дні дитини в школі».

За даним видом практики студенти складають залік. По закінченню практики проводиться конференція.

 

 1. Вміння професійної діяльності вчителя, якими необхідно оволодіти студентам відповідно до професіограми вчителя-класовода

 

І. Здобувачі освіти під час практики оволодівають конструктивною функцією, яка забезпечується такими уміннями:

 • визначити тип і структуру уроку;
 • визначити й формувати мету уроку;
 • відбирати навчальний матеріал, який буде вивчатися на уроці;
 • вибирати методи і засоби навчання, відповідно до мети і змісту навчального матеріалу;
 • прогнозувати можливі труднощі при засвоєнні дітьми матеріалу уроку;
 • планувати пізнавальну діяльність дітей і способи її організації.

ІІ. На практиці закріплюються і удосконалюються уміння, що відповідають організаторській функції:

 • виконання наміченого плану уроку;
 • раціональний розподіл часу на елементи уроку;
 • керування навчальною роботою дітей на всіх етапах уроку;
 • формування у дітей навичок навчальної роботи.

ІІІ. Оволодіння мобілізуючою функцією передбачає засвоєння студентами таких умінь:

 • активізувати пізнавальну діяльність дітей, сприйняття теми навчального матеріалу, його запам’ятовування;
 • застосовувати прийоми навчання, які сприяють переходу мимовільної уваги в довільну;
 • розвивати пам'ять;
 • формувати інтерес до пізнавальної діяльності як запоруку майбутніх успіхів дітей у навчанні;
 • активізувати набуті знання дітей, формувати на їх основі нові.

ІV. Готовність до виконання дослідницької функції зв’язана з творчістю в діяльності учителя і передбачає оволодіння в процесі практики наступною групою умінь:

 • аналізувати урок в дидактичному, психологічному і методичному аспектах з урахуванням сучасних вимог до нього;
 • оцінювати якість уроку, орієнтуючись на досягнення освітньої, розвиваючої та виховної мети;
 • робити висновки з аналізу уроків про роль навчання у формуванні особистості молодшого школяра і використовувати їх у написанні творчої роботи за підсумками практики.

У результаті у здобувачів освіти з’являється можливість на практичному рівні оволодіти методами науково-педагогічних досліджень: спостереження, анкетування, бесіда, вивчення робіт дітей.

Таким чином, у процесі практики поєднується теоретична і практична підготовка майбутніх учителів початкових класів згідно з умовами Державного стандарту початкової освіти України.