Підручники для школи
 
ДНІПРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ «ДНІПРОВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»
 
ДФПК КЗВО "ДАНО"ДОР"

Новини


10 лист. 2022
ПЕДАГОГІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ»
ПЕДАГОГІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ»

9 лист. 2022
Участь у написанні радіодиктанта, організованого до Дня української писемності та мови
Участь у написанні радіодиктанта, організованого до Дня української писемності та мови

9 лист. 2022
День української писемності та мови
День української писемності та мови

Всі новини

ПРАКТИКА ПРОБНИХ УРОКІВ ТА ЗАНЯТЬ

Метою практики «Пробні уроки та заняття» є   формування у здобувачів освіти професійних вмінь і навичок організації та проведення освітнього процесу в  закладах загальної середньої освіти різних типів.

Основні завдання практики

«Пробні уроки та заняття»

 

 1. Формування умінь і навичок спостереження за освітнім процесом і аналізу його результатів.

 

 1. Ознайомлення практикантів з системою планування навчальної роботи учителя початкової школи;

 

 1. Оволодіння здобувачами освіти методами, прийомами і засобами проведення уроків, занять.

 

 1. Формування професійних вмінь і навичок організації та здійснення навчально-виховної роботи з учнями;

 

 1. Оволодіння навичками керівництва пізнавальною діяльністю школярів відповідно їх вікових і індивідуальних особливостей.

 

 1. Навчання здобувачів освіти творчому використанню на практиці знань, отриманих при вивченні психолого-педагогічних дисциплін і фахових  методик.

 

 1. Формування особистісно-мотиваційної готовності здобувачів освіти педагогічного коледжу до роботи вчителя початкових класів.

 

Здобувач освіти – практикант повинен знати: 

 • структуру і зміст навчального плану та освітніх програм початкової школи;

 

 • структуру і зміст планування учителем початкових класів навчальної роботи з молодшими школярами;

 

 • структуру і зміст різних типів уроків, методику їх підготовки і проведення;

 

 • методи, прийоми та засоби навчання учнів, дидактичні  принципи;

 

 • види домашніх завдань та ступінь самостійності учнів при їх виконанні;

 

 • зміст і особливості організації позакласної навчальної роботи з предметів початкової школи.

 

 • критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з різних навчальних предметів.

 

 • вимоги до ведення та оцінювання учнівських зошитів.

Здобувач освіти – практикант повинен вміти:

 

У ході даного виду практики здобувачі освіти повинні оволодіти уміннями:

 • планувати уроки та позакласні заняття з різних предметів, розробляти конспекти проведення, окремих виховних заходів у класі;

 

 • проводити  уроки різних типів;

 

 • обирати найбільш ефективні форми, методи і прийоми проведення уроків;

 

 

 • працювати з методичною літературою, шкільними підручниками і програмами, творчо відбирати матеріал, наочні посібники і технічні засоби навчання до уроків і занять;

 

 • організовувати самопідготовку, проводити навчально-виховну роботу з вихованцями в групах продовженого дня;

 

 • обирати найбільш ефективні форми, методи і прийоми проведення уроків і позакласних занять з врахуванням особливостей фізичного і психологічного розвитку учнів;

 

 • діагностувати рівень загальноосвітньої  підготовки школярів з різних предметів відповідно  до вимог Державного стандарту початкової загальної освіти, рівень оволодіння школярами ключовими компетентностями, визначеними даним нормативним документом;

 

 • здійснювати  контроль та оцінювання  навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів згідно з відповідними  інструктивно-методичними документами;

 

 • здійснювати  перевірку учнівських зошитів;

 

 • проводити діагностику рівня розвитку  особистості і колективу учнів;

 

 • дотримуватися в роботі з класом санітарно-гігієнічних норм і вимог;

 

 • розробляти і виготовляти наочні посібники, дидактичний матеріал до уроків і позакласних занять;

 

 • здійснювати самоаналіз і самооцінку результатів власної діяльності, а також аналізувати пробні уроки і позакласні заняття інших практикантів.

Зміст практики

 

У процесі проведення пробних уроків і занять здобувачі освіти виконують наступні види діяльності:

 

 • знайомляться з організацією навчально-виховного процесу в класі, з роботою окремих  вчителів і вихователів (вивчають методичний фонд класу, школи, технічні засоби, наочні посібники, календарно-тематичні плани, поурочні плани уроків вчителя);

 

 • складають конспекти пробних уроків  та позакласних занять, працюючи з  навчальними програмами з різних предметів та методичною літературою;

 

 • проводять пробні уроки, позакласні заняття з предмету, виховні заходи з учнями класу;

 

 • відвідують і аналізують пробні уроки та заняття інших практикантів;

 

 • виготовляють  наочність,   презентації до уроку,  дидактичний матеріал;

 

 • вивчають вікові та індивідуальні особливості молодших школярів;

 

 • здійснюють індивідуальну роботу;

 

 • ведуть  документацію з  практики/