Підручники для школи
 
ДНІПРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ «ДНІПРОВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»
 
ДФПК КЗВО "ДАНО"ДОР"

Новини


10 лист. 2022
ПЕДАГОГІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ»
ПЕДАГОГІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ»

9 лист. 2022
Участь у написанні радіодиктанта, організованого до Дня української писемності та мови
Участь у написанні радіодиктанта, організованого до Дня української писемності та мови

9 лист. 2022
День української писемності та мови
День української писемності та мови

Всі новини

ЛІТНЯ ПРАКТИКА

Метою літньої педагогічної практики є продовження формування ключових компетенцій майбутніх фахівців дошкільного виховання (комунікативної, методичної, організаційної, здоров’язберігаючої, дослідницької, рефлексивної) удосконалення, поглиблення професійно-педагогічних знань здобувачів з планування та організації оздоровчої, освітньої роботи з дітьми передшкільного віку в літній період,  закріплення, поглиблення набутих здобувачами знань, формування готовності до самостійної педагогічної діяльності, вмінь організації освітньої роботи з дошкільниками в літній період, оволодіння досвідом практичної діяльності.

Основні завдання літньої педагогічної практики

 

 1. Закріплення знань здобувачів про зміст і методику роботи з дітьми в літній період.
 2. Формування умінь  самостійного творчого  застосовування  набутих знань з педагогіки, психології та дошкільних  методик в практичній діяльності.
 3. Оволодіння здобувачами сучасними формами, методами організації освітньої роботи з дітьми дошкільного віку в закладі дошкільної освіти.
 4. Вироблення у здобувачів навичок організації різних видів діяльності з колективом дошкільників з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей.
 5. Формування  початкових умінь роботи з батьками, методичної роботи.
 6. Розвиток професійних здібностей майбутніх фахівців дошкільного виховання.
 7. Формування у здобувачів компетентності професійного самовдосконалення.

 

Професійні вміння,

якими мають оволодіти здобувачі під час літньої педагогічної практики

 1. Самостійно складати  плани роботи, враховуючи специфіку літнього періоду.
 2. Проводити роботу з дітьми протягом першої і другої половини дня в літній період.
 3. Вивчати індивідуальні особливості дітей та враховувати їх при організації різних видів діяльності.
 4. Самостійно готувати і проводити заняття з різних розділів програми, враховуючи специфіку літнього періоду.
 5. Вивчати умови сімейного виховання дітей, проводити різні форми роботи з батьками: індивідуальні   і   групові   бесіди,   консультації,   підготовка   матеріалів  для батьківського   куточка, виготовлення наочності.
 6. На педагогічну раду, батьківські збори готувати повідомлення про стан освітньої роботи в групі, тематичні повідомлення.
 7. Приймати  самостійні рішення під час роботи в реальних умовах.
 8. Вивчати досвід роботи вихователів закладу дошкільної освіти, використовувати кращий досвід вихователів у своїй роботі.
 9. Приймати  активну участь в громадській роботі закладу дошкільної освіти.

 

Організація    і    зміст    практики

         Здобувачі вищої освіти Комунального закладу вищої освіти «Дніпровський педагогічних коледж» Дніпропетровської обласної ради, проходять літню педагогічну практику у терміни, визначені навчальними планами спеціальності та графіком організації навчального процесу.

До літньої педагогічної практики допускаються здобувачі, які виконали попередні види практики.

За віковою групою закладу дошкільної освіти закріплюються два практиканти, що працюють позмінно. На здобувачів, які під час літньої педагогічної практики зараховані на посади вихователя, розповсюджується загальне трудове законодавство.

Протягом перших 2-х днів практиканти спостерігають і аналізують роботу вихователя, складають індивідуальний план проходження літньої педагогічної  практики, перспективний, календарний плани роботи з дітьми, виготовляють наочні матеріали.

         Решта часу -  самостійна робота на робочому місці вихователя.

Під час літньої практики здобувачі організовують  освітню роботу з дошкільниками відповідно плану вихователів, враховуючи специфіку літньої періоду; проводять  процеси життєдіяльності відповідно з режимом буття, гімнастику, спостереження за явищами природи та суспільного життя, бесіди, всі види ігор, індивідуальну роботу, організовують різні види трудової діяльності, розваги, пошуково-дослідницьку, самостійну художню діяльність дітей. Здобувачі проводять усі заняття з різних напрямків розвитку особистості дитини  за розкладом дошкільного навчального закладу в літній період, виготовляють наочні посібники, дидактичні матеріали, атрибути для ігор, розваг, необхідні в роботі.

Крім освітньої роботи з дітьми практиканти:

 • проводять роботу з батьками: консультації, бесіди, готують матеріали для батьківського куточка; беруть участь у батьківських зборах; виготовляють папки-пересувки, організовують тематичні виставки.
 • беруть участь у методичній роботі закладу дошкільної освіти: відвідують засідання педагогічної ради, консультації для вихователів, проводять одне відкрите заняття (або іншу форму роботи з дітьми: розвагу, сюжетно-рольову гру, художню працю, працю в природі тощо) для колективного перегляду вихователями, здобувачами, відвідують та беруть участь в обговоренні всіх відкритих занять практикантів.
 • вивчають нову методичну літературу, кращий досвід працівників дошкільного навчального закладу та досвід, висвітлений на сторінках методичних журналів, творчо використовують його в своїй роботі з метою підвищення якості освітнього процесу в групі.
 • знайомляться з річним і місячним плануванням роботи ЗДО, з методичною роботою в ньому.
 • ведуть облік відвідування дітей.
 • приймають активну участь в громадській роботі ЗДО,
 • виконують індивідуальне завдання, ведуть пошукову, дослідницьку роботу.
 • спостерігають і аналізують роботу вихователів;
 • складають індивідуальний план проходження практики, перспективний, календарний плани освтньої роботи в ЗДО, які затверджують керівник практики (методист) коледжу, директор закладу дошкільної освіти, вихователь;
 • складають психолого-педагогічну характеристику дитини (за вибором здобувача);
 • дотримуються правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії, внутрішнього розпорядку дошкільного закладу;
 • здійснюють профорієнтаційну роботу.