Підручники для школи
 
ДНІПРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ «ДНІПРОВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»
 
ДФПК КЗВО "ДАНО"ДОР"

Новини


10 лист. 2022
ПЕДАГОГІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ»
ПЕДАГОГІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ»

9 лист. 2022
Участь у написанні радіодиктанта, організованого до Дня української писемності та мови
Участь у написанні радіодиктанта, організованого до Дня української писемності та мови

9 лист. 2022
День української писемності та мови
День української писемності та мови

Всі новини

Управління

 

         Аналіз стану управління освітнім процесом у Комунальному закладі вищої освіти "Дніпровськой педагогічний коледж" Дніпропетровської обласної ради"  дозволяє зробити висновки, що організація освітнього процесу в коледжі  охоплена загальними функціями управління, а саме:

- планування (в Статуті коледжу, концепціях розвитку спеціальностей, перспективному плані коледжу, річному плані роботи коледжу з визначенням плану роботи структурних підрозділів); 

-  організація (сформована структура управління навчальною діяльністю);

- мотивація (викладачів і студентів спонукають до діяльності щодо досягнення  особистих цілей і цілей коледжу через моральні заохочення та  грошові винагороди);

- контроль (в коледжі постійно здійснюється  кількісна та якісна оцінка результатів навчальної діяльності, які обговорюються на нарадах голів циклових комісій при заступнику директора з навчальної роботи, педагогічних радах відділень; приймаються управлінські рішення, щодо шляхів  підвищення якості надання освітніх послуг, пошуку нових ефективних педагогічних технологій та інш.);

- координація (у коледжі чітко розподілені «ролі»  управління навчальним процесом, делеговані повноваження керівникам підрозділів).

        Своєчасний збір, обробка аналіз звітної документації щодо наслідків поточного та підсумкового контролю, аналіз та порівняння показників успішності студентів з дисциплін по цикловим комісіям та в окремих викладачів, з окремих циклів, зі  спеціальностей,  забезпечують  швидке прийняття  управлінських рішень, спрямованих на коригування навчального процесу з метою удосконалення його  якості.

Крім того, характеристика сьогоднішнього суспільства як суспільства інформаційного вимагає від керівників  вищих навчальних закладів забезпечувати вільний доступ до певного обсягу  інформації всіх учасників навчально-виховного процесу. 

Коледж  забезпечено доступом до мережі INTERNET у навчальних кабінетах, читальній залі коледжу, кімнатах самопідготовки в гуртожитках.

Паралельно з підключенням до мережі  INTERNET в  коледжі  вирішено питання:   

- створення інформаційно-методичного центру при методичному кабінеті з метою формування внутрішнього електронного навчально-методичного середовища;

-  створення сайту коледжу;

- встановлення інформаційної бібліотечної системи «UniLib- Університетська бібліотека»;

- встановлення  внутрішнього інформаційно-комунікаційного зв’язку  через мережу INTERNET між структурними підрозділами коледжу та зовнішніми  партнерами.