Підручники для школи
 
ДНІПРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ «ДНІПРОВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»
 
ДФПК КЗВО "ДАНО"ДОР"

Новини


10 лист. 2022
ПЕДАГОГІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ»
ПЕДАГОГІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ»

9 лист. 2022
Участь у написанні радіодиктанта, організованого до Дня української писемності та мови
Участь у написанні радіодиктанта, організованого до Дня української писемності та мови

9 лист. 2022
День української писемності та мови
День української писемності та мови

Всі новини

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА

Безперервна практика здобувачів освіти є завершальним етапом підготовки майбутнього вчителя, проводиться на випускному курсі згідно з навчальним планом. До неї допускаються здобувачі освіти, які виконали попередні види практики.

Метою даного виду практики є формування професійної компетентності майбутнього вчителя, поглиблення, узагальнення і вдосконалення набутих студентами знань, умінь, навичок, оволодіння досвідом педагогічної діяльності..

Основні завдання безперервної  практики:

 

 • оволодіння уміннями і навичками організації освітньої діяльності вчителя початкових класів, класовода, вчителя-предметника відповідно до додаткової кваліфікації студента-практиканта;
 • оволодіння методами психолого-педагогічного вивчення учнів;
 • ознайомлення з умовами діяльності школи, педагогічного колективу, матеріальним забезпеченням освітнього  процесу;
 • ознайомлення із системою планування освітнього процесу школи, окремих вчителів;
 • формування навичок організації роботи з батьками;
 • ознайомлення з роботою методичних об’єднань вчителів початкових класів, предметних комісій, педагогічної ради;
 • розвиток професійних здібностей майбутніх вчителів, стимулювання їх інтересу до педагогічної професії.

 

Професійні вміння, якими повинні оволодіти студенти під час безперевної практики:

 

 • розробляти поурочні і тематичні плани навчальних занять, планувати виховну роботу на період практики;
 • самостійно готувати і проводити уроки, домагатися глибокого засвоєння учнями навчального матеріалу, розвивати у них логічне мислення, мовлення, проводити індивідуальні заняття зі школярами, виготовляти наочні посібники, дидактичний матеріал;
 • проводити різноманітну позакласну виховну роботу;
 • встановлювати педагогічного доцільні відносини з дітьми, їх батьками, вчителями;
 • вести шкільну документацію;
 • організовувати різні форми роботи з батьками;
 • використовувати кращий досвід вчителів у своїй роботі.

ЗМІСТ  БЕЗПЕРЕРВНОЇ   ПРАКТИКИ

 1. Ознайомлення з роботою школи (специфікою роботи, напрямками, внутрішнім розпорядком і режимом роботи школи).
 2. Вивчення системи планування в школі (ознайомлення з річним планом освітнього процесу в школі, календарно-тематичним плануванням вчителів, планами виховної роботи вчителів-класоводів).
 3. Вивчення документації, яка ведеться в школі (класні журнали, особові справи, медичні карти учнів).
 4. Вивчення дітей, їх індивідуальних особливостей в класі, де буде проходити практика.
 5. Складання поурочних і тематичних планів навчальних занять,  проведення навчальної роботи в класі відповідно до календарно-тематичних планів
 6. Проведення виховної роботи в класі, у відповідності з планом виховної роботи класовода.
 7. Ведення шкільної документації (класного журналу, щоденників учнів), перевірка зошитів. 
 8. Спостереження за роботою педагогічної ради школи, ознайомлення з її роботою, участь у засіданнях педрад.
 9. Спостереження за роботою методичного об’єднання вчителів початкових класів, ознайомлення з його роботою, участь у засіданнях методичних об’єднань вчителів початкових класів.
 10. Проведення індивідуальних форм роботи з батьками, участь у проведенні батьківських зборів, ознайомлення з системою роботи вчителя з батьками, батьківським комітетом.
 11. Участь в чергуванні по школі.
 12. Проведення педагогічного експерименту або творчої дослідницької діяльності в межах підготовки курсової роботи.
 13. Узагальнення досвіду роботи педагогічного колективу школи.
 14. Здійснення профорієнтаційної роботи з учнями 9, 11 класів.
 15. Ведення документації з практики.

Під час практики здобувачі освіти-практиканти працюють за розпорядком школи і точно виконують установлений режим, дотримуються правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії, внутрішнього розпорядку.