Підручники для школи
 
ДНІПРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ «ДНІПРОВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»
 
ДФПК КЗВО "ДАНО"ДОР"

Новини


10 лист. 2022
ПЕДАГОГІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ»
ПЕДАГОГІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ»

9 лист. 2022
Участь у написанні радіодиктанта, організованого до Дня української писемності та мови
Участь у написанні радіодиктанта, організованого до Дня української писемності та мови

9 лист. 2022
День української писемності та мови
День української писемності та мови

Всі новини

Циклова комісія природничо-математичних дисциплін

 

Марченко-Іванюк Олена В'ячеславівна - голова комісії природничо-математичних дициплін

Власенко Віталіна Олександрівна

Котяш Вадим Миколайович

Михайленко Світлана Іванівна 

Овчарова Людмила Анатоліївна

Ромащук Людмила Валеріївна

Руда Тетяна Андріївна

 

Шевцова Тетяна Олексіївна 

Котяш Ірина Сергіївна 

Кузь Софія Іллівна

 

Панченко Олена Вікторівна

Урмич Олена Михайлівна

Фесенко Оксана Сергіївна

 

Суркова Ольга Борисівна 

Гриценко Ельвіра Йосипівна

Клевцур Світлана Леонідівна

Труш Ілля Савельйович

Подолкіна Зоя Косянтинівна

 

 

Жити щасливо й жити у злагоді  з Природою – одне й те саме

Л. Сенека

Ми обираємо здорове майбутнє!

   Пріоритетними напрямками роботи циклової комісії природничих дисциплін є: спрямування студентів на оволодіння компонентами наукових знань у галузі біологічної освіти і методологією наукового пізнання навколишнього світу; забезпечення  здоров’язберігаючого освітнього середовища, яке позитивно впливає на фізичний, психічний, духовний розвиток особистості, що становить основу цілісного світорозуміння і наукового світогляду; усвідомлення життя як найвищої цінності; формування потреби у здоровому способі життя.

  Викладачі природничих дисциплін володіють проектними, інформаційно-комунікаційними та інтерактивними технологіями, які дозволяють формувати у студентів цілісне світосприйняття, прагнення до самовдосконалення та бажання реалізовувати себе у  інноваційній та дослідницько-пошуковій науковій діяльності.

   Діяльність циклової комісії сьогодні відповідає сучасним вимогам освітнього простору. Усі викладачі – молоді, енергійні, повні ентузіазму -  беруть активну участь у  заходах на рівні коледжу, міста, області та регіону. Науковий рівень циклової комісії відображається через участь у науково-практичних заходах:

  • науково-практична конференція за планом МОН України "Управління якістю підготовки кадрів з вищою освітою через удосконалення процедур ліцензування, акредитації та рейтингування» на базі Національного гірничого університету";
  • обласна науково-методична конференція «Екологія, хімія, біологія, освіта»;
  • Сьомі Всеукраїнські Читання з гуманної педагогіки у Києві «Маніфест гуманної педагогіки – сходження у майбутнє»;
  • міжвузівська науково-практична конференція науковців, аспірантів, педагогів і студентів «Інноваційна діяльність педагога в сучасному освітньому просторі» ;
  • п’ятиденний семінар академіка Ш.А. Амонашвілі тощо.

   Результати науково-методичної роботи викладачів розкрито у статтях: «Оцінювання рівня навчальних досягнень студентів»; «Обгрунтування принципів формування стандартів вищої освіти»; «Стан та перспективи розвитку заповідної справи та екологічного туризму в Україні»; «Інноваційні підходи в екологічній освіті, просвіті і виховавнні студентів»; «Інтерактивні методи викладання біології у технікумах і коледжах»; «Використання методу проектів на заняттях з дисциплін природничого циклу».

    Щороку циклова комісія забезпечує успішну підготовку  студентів до  конференцій, міських і обласних олімпіад серед  студентів I-II рівнів акредитації.

   На базі циклової комісії за започатковано  соціальний студентсько-педагогічний рух «За здоровий спосіб життя», який плідно працює: організація акції «Осіння толока» (посадка дерев та кущів) на території коледжу; участь у Всеукраїнської акції «Створи красу навколо!» (прибирання окремих територій міста та посадка ялинок); участь у Міжвузівському чемпіонаті соціальних флешмобів .

   Традиційним є проведення циклу тематичних виховних заходів «Тиждень здоров’я», спрямованого на профілактику проблем ВІЛ/СНІДу та  вживання алкоголю, тютюну, наркотичних речовин. Основною  метою заходу є передача майбутнім освітянам сучасних, достовірних знань про здоров’я і здоровий спосіб життя, вплив на свідомий і зважений вибір студентами власного способу життя та формування відповідальної поведінки. У рамках «Тижня здоров’я» проводяться зустрічі із фахівцями – медиками, юристами; студенти у захваті від виховних годин «Життя чи шкідлива звичка»«Сучасні методи контрацепції», проведених з використанням новітніх технологій подачі інформативного матеріалу; масовими та пізнавальними є акції «Обміняй сигарету на цукерку», «Суд над сигаретою»,  «Дошка толерантності»«Зустріч зі звичками» тощо.

 Викладачі природничих дисциплін здійснюють  гурткову роботу, яка ведеться в окремих секціях  за напрямами:

«Біологія мовою серця» (сприяє поглибленню наукових знань, вихованню морально-етичних норм у студентської молоді);

«Екохім» (реалізує сучасне завдання екологічної освіти, виховання та формування екологічної свідомості у студентів).

   Перспективне завдання діяльності циклової комісії спрямоване на розвиток студентського потенціалу, розширення можливостей навчання, особистісного і професійного розвитку молоді. Реалізація поставленої мети передбачає вирішення таких основних завдань: впровадження нових перспективних педагогічних технологій, забезпечення якості у сфері освіти, професійної підготовки і навчання впродовж життя.