ДНІПРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ «ДНІПРОВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»
 
ДФПК КЗВО "ДАНО"ДОР"

Новини


31 груд. 2021
Студенти Дніпровського фахового педагогічного коледжу вітають з Новим 2022 роком
Студенти Дніпровського фахового педагогічного коледжу вітають з Новим 2022 роком!

31 груд. 2021
Вітаємо з Новим 2022 роком!
Вітаємо з Новим 2022 роком!

30 груд. 2021
Студенти групи ПО-21-3/9 вітають всіх з Новорічними святами та запрошують зануритися в зимову казку❄️
Студенти групи ПО-21-3/9 вітають всіх з Новорічними святами та запрошують зануритися в зимову казку❄️

Всі новини

Циклова комісія психолого-педагогічних дисциплін початкової освіти

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

 

Якимчикас Євгенія Василівна - голова комісії психолого-педагогічних дисциплін початкової освіти

Горлач Анастасія Олександрівна

 

Даліба Олена Костянтинівна

Пісковенко Анжела Олександрівна

Ростовська Ніна Станіславівна

Кононова Наталія Валентинівна

Корчагіна Галина Володимирівна

Панченко Галина Григорівна

Панченко Дарія Михайлівна

 

Соколенко Ірина Володимирівна

                         Мета – компетентна підготовка конкурентоспроможного фахівця

 

Освіта полягає не в кількості знань, а в повному розумінні й умілому

застосуванні всього того, що знаєш.

А. Дістервег

   Викладачі дисциплін психолого-педагогічного циклу відповідальні за те, щоб майбутні вчителі початкових класів отримали якісну професійну підготовку у коледжі, оскільки у майбутньому сьогоднішні студенти повинні будуть реалізовувати різноманітні функції: освітню, що передбачає забезпечення мети і завдань державних стандартів дошкільної і початкової освіти (а це, відповідно, необхідність викладання сукупності навчальних дисциплін професійного циклу); розвивальну, дидактично-методичну, соціально-виховну, ціннісно-орієнтаційну, охорони життя і здоров’я дітей; професійно-особистісного самовдосконалення.

  Творчі педагогічні зусилля викладачів психолого-педагогічних дисциплін спрямовані на формування у студентів, щонайперше, пізнавально-інтелектуальної професійної компетентності як сукупності теоретичних знань, практичних умінь та навичок, ставлень, досвіду, особистісних якостей майбутнього вчителя. Це досягається організацією якісної інноваційно-методичної роботи: розробки методичних посібників з дисциплін, електронних варіантів навчально-методичних комплексів. На комісії створено середовище для науково-дослідницької роботи зі студентами: розробка та впровадження навчальних проектів, участь у роботі МАНУМ ДОР (відділення «Психологія») та різного рівня науково-практичних конференціях. Така організація роботи циклової комісії дає змогу майбутнім освітянам здобувати нові знання, аналізувати діяльність учасників навчально-виховного процесу, приймати виважені рішення.

   Професійне формування майбутнього вчителя початкових класів передбачає, з одного боку, оволодіння професією, з іншого - постійне фахове вдосконалення як складову процесу самореалізації будь-якої людини. Стимулювання професійно-особистісного саморозвитку майбутнього вчителя узгоджується із сучасними концептуальними підходами до професійної підготовки студентів ВНЗ І-ІІ р.а. і є дієвим механізмом реалізації особистісного підходу до професійного розвитку на сучасному етапі.

   Досягти належних результатів у роботі допомагає уміння вдумливо аналізувати свою роботу, теоретично осмислювати власний досвід, прагнути до розуміння причинно-наслідкових зв’язків між навчальними досягненнями студентів та їх педагогічною культурою, бачити перспективи у розвитку майбутніх освітяняк особистостей, допомагати їм у становленні та підтримувати їхнє просування на цьому шляху, шукати творчі гуманні способи вирішення педагогічних проблем, що виникають у процесі навчання. Всі ці питання викладачі обговорюють у своїх статтях на сторінках психолого-педагогічного журналу циклової комісії «Думка», у виступах на конференціях та семінарах різного рівня.

   Необхідність інноваційних процесів, на думку викладачів дисциплін психолого-педагогічного циклу, обумовлена тим, що молодь, вступаючи до педагогічного коледжу, має сучасні комп’ютерні знання, прагне  самовираження і очікує напідтримку та допомогу педагогіву підготовці до професійної діяльності в сучасних умовах. Саме це було поштовхом для організації на базі циклової комісії роботи Лабораторії гуманної педагогіки, де розглядаються і практично реалізуються важливі складові професійної компетентності майбутнього педагога.

   У комісії працюють досвідчені, творчі та ініціативні  викладачі. Головне кредо їх діяльності: творчість, порядність, гуманізм. Толерантність і повага до колег Л.М. Сохач, яка сьомий рік очолює комісію, сприяють креативному  і результативному вирішенню проблем навчання і виховання студентів коледжу.

  Викладачі циклової комісіїз метою формування сучасного професійного світогляду майбутніх освітянпроводять засідання педагогічного кіноклубу; організовують зустрічі у психологічному клубі «Позитив», де обговорюють питання психологічних взаємовідносин у дитячому колективі;апробують методи театральної педагогіки у ляльковому театрі «Сонечко».

   Підвищуючи свій науково-методичний рівень, викладачі відвідують засідання регіонального методоб'єднання, науково-практичні конференції «Вектор наступності державних стандартів дошкільної початкової освіти», «Андрагогіка ХХІ ст.: досвід, пошук, перспективи» (Сохач Л.М., Ростовська Н.С.);  проводять засідання циклової комісії із залученням науковців та вчителів - практиків «Інноваційні технології в навчальному процесі», «Забезпечення наступності дошкільної і початкової освіти як умови формування компетентностей майбутнього педагога» (Сохач Л.М., Ростовська Н.С.).