Підручники для школи
 
ДНІПРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ «ДНІПРОВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»
 
ДФПК КЗВО "ДАНО"ДОР"

Новини


10 лист. 2022
ПЕДАГОГІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ»
ПЕДАГОГІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ»

9 лист. 2022
Участь у написанні радіодиктанта, організованого до Дня української писемності та мови
Участь у написанні радіодиктанта, організованого до Дня української писемності та мови

9 лист. 2022
День української писемності та мови
День української писемності та мови

Всі новини

ВЧИТЕЛЬ МУЗИКИ

Пробна практика «Вчитель музики»

ПФ.С.27.ПР.Р.158.ПП.360Планування та проведення уроків музичного мистецтва.

ПФ.С.27.ПР.Р.158.ПП.361Планування та проведення позакласних заходів.

ПФ.С.27.ПР.Р.158.ПП.362Планування та проведення роботи з вокальним ансамблем або хором.

ПФ.С.27.ПР.Р.158.ПП.363Методи активізації учнів та педагогічна майстерність у вирішенні педагогічних ситуацій.

            Самостійне проведення пробних уроків музики і занять в школі в VІІ семестрі є наступним етапом професійної підготовки в коледжі, наближує практикантів до реальних умов майбутньої роботи, а практика керівника вокальним ансамблем,  хором або оркестром  важлива для майбутніх вчителів музичного мистецтва і по праву вважається одним із головних засобів музично-естетичного розвитку дітей, виховання таких важливих рис особливості як: патріотизм, колективізм, почуття товариськості і дружби.

            Основними завданнями практики є:

 • формування у здобувачів освіти професійних вмінь і навичок, застосування їх в практичній діяльності;
 • оволодіння здобувачами освіти методами і прийомами роботи з музичного виховання школярів у відповідності з їх віковими та індивідуальними особливостями;
 • навчити творчому застосуванню на практиці теоретичних знань, вмінь навичок, отриманих з предметів психолого-педагогічного, музично-теоретичного циклів, індивідуальних музичних дисциплін і методики музичного виховання;
 • навчити працювати з дитячими хоровими колективами, вокальними ансамблями, солістами  і оволодіння методикою проведення хорових позакласних занять.

            В ході практики здобувачі освіти повинні оволодіти наступними компетентностями:

 1. Аналіз та синтез. Здатність до аналізу, оцінки, прогнозування соціальних процесів суспільного життя та визначати їх вплив на життєдіяльність особистості.
 2. Гнучкість та креативність мислення. Здатність до системного мислення, креативності, генерування нових ідей, пошуку варіантів нестандартного розв’язання професійних завдань у процесі у процесі музичного виховання молодших школярів(дошкільників).
 3. Етичні установки. Здатність до використання принципів, норм етики, правил культури поведінки у процесі проведення уроків та  занять з курсу «Музичне мистецтво».
 4. Базові загальні знання. Здатність до використання базових знань з курсу у професійній діяльності
 5. Застосування знань на практиці. Здатність до комплексного використання знань з теорії й практики педагогічної діяльності на уроках та заняттях музичного мистецтва; до розробки змісту освітнього процесу; до відбору й доцільного використання педагогічного діагностичного інструментарію, методів, форм, засобів навчання й  виховання з сучасних технологій музичного мистецтва.
 6. Володіння прикладними знаннями та навичками. Здатність до практичного втілення сучасних навчальних технологій  (дошкільної)  музичної освіти та виховання.
 7. Володіння інформацією. Здатність до використання інформації щодо історії становлення, стану і перспектив розвитку музичної  освіти в Україні.
 8. Володіння термінологією та комунікативними засобами. Здатність до письмової й усної комунікації державною та іноземною мовами з метою ефективного формування у дітей навичок аналізу музичних творів та їх інтерпретації.
 9. Творчо-діяльнісна. Здатність організовувати дитячі самодіяльні творчі колективи (хорові, фольклорні, інструментальні); здійснювати різні види активної музично-творчої діяльності.

В ході практики здобувачі освіти повинні оволодіти знаннями та вміннями:

 • планувати уроки  і позакласні заняття з музичного мистецтва;
 • вводити школярів у світ музичного мистецтва на основі емоційного сприймання і осмислення всього програмового матеріалу;
 • розширювати, поглиблювати і узагальнювати знання школярів про засоби музичної виразності, про зміст і характер творів, що вивчаються;
 • виховувати любов, інтерес до музики рідного народу, його традицій, до музики інших народів світу;
 • відчуття музичного стилю композиторів;
 • користуватися методами порівняння і співставлення для розвитку музичного мислення школярів;
 • формувати вокально-хорові навички школярів;
 • працювати над 2-х і 3-х голосними піснями шкільного репертуару;
 • сформувати у школярів цілісні уявлення і поняття про багатогранність видів мистецтва, їх взаємозв’язок;
 • підбирати різноманітні вправи для розспівування хорового колективу;
 • бережливо використовувати і розвивати співочі голоси дітей;
 • комплектувати хорові, ансамблеві, оркестрові партії;
 • організовувати шкільний хоровий колектив і самоуправління в хорі (ансамблі, оркестрі);
 • аналізувати хід і зміст хорових репетицій;
 • акомпанувати шкільному хору, ансамблю, солісту, одночасно керувати їх виконанням;
 • підбирати репертуар для колективів хору, оркестру, ансамблю.

            Тематика пробних уроків підбирається у відповідності з програмою «Музичне мистецтво» для  загальноосвітньої школи, яка діє на даний момент. Тематика позакласних занять підбирається у відповідності з суспільним життям країни і музичними традиціями школи.

            Перші два тижні здобувачі освіти знайомляться із специфікою роботи вчителя в даній школі.