Підручники для школи
 
ДНІПРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ «ДНІПРОВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»
 
ДФПК КЗВО "ДАНО"ДОР"

Новини


10 лист. 2022
ПЕДАГОГІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ»
ПЕДАГОГІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ»

9 лист. 2022
Участь у написанні радіодиктанта, організованого до Дня української писемності та мови
Участь у написанні радіодиктанта, організованого до Дня української писемності та мови

9 лист. 2022
День української писемності та мови
День української писемності та мови

Всі новини

ЛІТНЯ ПРАКТИКА

     Метою літньої педагогічної практики є поглиблення професійно-педагогічних знань здобувачів освіти і озброєння їх методикою виховної роботи з дітьми і підлітками в літній період.

 

1.3.    Завдання практики:

- набуття вмінь та навичок самостійної роботи з дитячими та юнацьким колективом в умовах дитячого літнього табору;

- оволодіння змістом та різноманітними формами й методами організації життя й діяльності колективу дітей різного віку в умовах самостійної роботи у літньому таборі;

- встановлювати   педагогічні   правильні   відносини   з   дітьми   та підлітками в специфічних умовах табірної зміни.

- розвиток відповідального і творчого ставлення до проведення виховної роботи з дітьми та підлітками.

Індивідуальні завдання для здобувача освіти-практиканта:

- ознайомитись з умовами функціонування оздоровчого табору;

           -  вміти включати кожну дитину в цікаву справу;

          -  вміти проводити загонову і табірну лінійку;

          -  знати державну символіку і вміло її використовувати в ДОТ;

          -  знати дитячі пісні, ігри, танці та вміти розучувати їх з дітьми;

          -  вести облік своєї роботи у педагогічному щоденнику;

          -  ознайомитись з документацією: статутом табору, планами виховної роботи;

         - здійснювати   виховну   роботу  з   дітьми,   враховуючи   специфіку табірної зміни, пропагувати здоровий спосіб життя;

         -  висувати єдині педагогічні вимоги до всіх вихованців.

1.4.  Вміння, які набуваються у процесі практики:

•         визначати мету і завдання оздоровчої І виховної роботи з дітьми та підлітками;

•         складати план оздоровчої та виховної роботи на зміну і на кожний день з урахуванням інтересів та індивідуальних особливостей дітей;

•         організувати самоврядування в колективі і спрямовувати його діяльність; створювати умови для розвитку самодіяльності дітей та підлітків;

     •         організовувати різноманітну діяльність дітей та підлітків;

     •         поєднувати індивідуальну та колективну роботу з дітьми;

•         використовувати всю систему можливих педагогічних впливів в умовах позаміського літнього табору з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей та підлітків;

•         встановлювати педагогічно правильні відносини з дітьми та підлітками, з колегами, батьками ввірених дітей;

     •         осмислювати і аналізувати досвід своєї педагогічної діяльності.

1.5.  Зміст літньої практики передбачає:

1.  Ознайомлення з умовами роботи, правилами внутрішнього розпорядку, традиціями літнього оздоровчого табору.

2.  Планування роботи загону на зміну.

3.  Організаційно-педагогічна робота.

4. Проведення творчої виховної діяльності за різними напрямками виховної роботи (моральне, трудове, економічне, фізичне, гігієнічне, естетичне, громадянське).

5.Загартування організму дітей.

6.Дотримання правил техніки безпеки.

7.Організація дозвілля дітей.

8.  Організація табірного куточку.

9.Індивідуальна робота.

10. Робота з батьками.

В процесі літньої педагогічної практики здобувачі освіти повинні виконати такі види діяльності:

 

- ознайомитися з умовами роботи оздоровчого табору, правилами внутрішнього розпорядку, традиціями табору, планами виховної роботи;

- дотримуватися правил внутрішнього розпорядку, розпоряджень адміністрації оздоровчого табору, керівників практики;

- слідкувати за дотриманням правил техніки безпеки, охорони праці;

- вивчати специфіку прояву вікових та індивідуальних особливостей вихованців, стану їх здоров'я, умов життя вихованців;

- організовувати    колективну    творчу   діяльність    (пізнавальну,
трудову, спортивно-оздоровчу, естетичну, екологічну);

- сумлінно  готуватися  до  проведення  загально табірних  справ,
виховних годин в загоні;

- проводити      санітарно-гігієнічну     роботу     та      роботу     з самообслуговування;

- проводити індивідуальну виховну роботу з дітьми та підлітками;

           - вести педагогічний щоденник