ДПК КЗВО "ДАНО" ДОР"

Новини


1 квіт. 2020
Карантин – це не канікули і не відпочинок!
Сьогодні, 01 квітня 2020 року, в Дніпровському педагогічному коледжі КЗВО «ДАНО» ДОР» продовжили свою роботу підготовчі курси з предметів «Українська мова» (база 9 класів) та «Українська мова і література» (підготовка до ЗНО) (база 11 класів

5 бер. 2020
Привітання до Міжнародного жіночого дня
У Дніпровському педагогічному коледжі КЗВО «ДАНО»ДОР» відбулося свято присвячене нашим Жінкам та початку весни. В актовій залі зібралися члени адміністрації та викладачі, здобувачі освіти, гості та співробітники.

4 бер. 2020
Процес реорганізації Дніпровського педагогічного коледжу триває.
Процес реорганізації Дніпровського педагогічного коледжу триває.

2 лют. 2020
Крути 1918
Бій під Крутами є прикладом мужності Героїв України, що 29 січня 1919 р. стали на захист своєї Батьківщини, віддавши свої вланті життя за її незалежність у боротьбі з російськими більшовиками.

26 січ. 2020
Молоді педагоги поважають своїх героїв та з великою шаною та цікавістю зустрічають їх у стінах закладу.
Одним із ключових напрямків Державної Стратегії національно-патріотичного виховання є збільшення кількості проведених зустрічей дітей і молоді з ветеранами війни

22 січ. 2020
День Соборності України
День Соборності України

Всі новини

Управління

 

         Аналіз стану управління освітнім процесом у Комунальному закладі вищої освіти "Дніпровськой педагогічний коледж" Дніпропетровської обласної ради"  дозволяє зробити висновки, що організація освітнього процесу в коледжі  охоплена загальними функціями управління, а саме:

- планування (в Статуті коледжу, концепціях розвитку спеціальностей, перспективному плані коледжу, річному плані роботи коледжу з визначенням плану роботи структурних підрозділів); 

-  організація (сформована структура управління навчальною діяльністю);

- мотивація (викладачів і студентів спонукають до діяльності щодо досягнення  особистих цілей і цілей коледжу через моральні заохочення та  грошові винагороди);

- контроль (в коледжі постійно здійснюється  кількісна та якісна оцінка результатів навчальної діяльності, які обговорюються на нарадах голів циклових комісій при заступнику директора з навчальної роботи, педагогічних радах відділень; приймаються управлінські рішення, щодо шляхів  підвищення якості надання освітніх послуг, пошуку нових ефективних педагогічних технологій та інш.);

- координація (у коледжі чітко розподілені «ролі»  управління навчальним процесом, делеговані повноваження керівникам підрозділів).

        Своєчасний збір, обробка аналіз звітної документації щодо наслідків поточного та підсумкового контролю, аналіз та порівняння показників успішності студентів з дисциплін по цикловим комісіям та в окремих викладачів, з окремих циклів, зі  спеціальностей,  забезпечують  швидке прийняття  управлінських рішень, спрямованих на коригування навчального процесу з метою удосконалення його  якості.

Крім того, характеристика сьогоднішнього суспільства як суспільства інформаційного вимагає від керівників  вищих навчальних закладів забезпечувати вільний доступ до певного обсягу  інформації всіх учасників навчально-виховного процесу. 

Коледж  забезпечено доступом до мережі INTERNET у навчальних кабінетах, читальній залі коледжу, кімнатах самопідготовки в гуртожитках.

Паралельно з підключенням до мережі  INTERNET в  коледжі  вирішено питання:   

- створення інформаційно-методичного центру при методичному кабінеті з метою формування внутрішнього електронного навчально-методичного середовища;

-  створення сайту коледжу;

- встановлення інформаційної бібліотечної системи «UniLib- Університетська бібліотека»;

- встановлення  внутрішнього інформаційно-комунікаційного зв’язку  через мережу INTERNET між структурними підрозділами коледжу та зовнішніми  партнерами.