ДПК КЗВО "ДАНО" ДОР"

Новини


1 квіт. 2020
Карантин – це не канікули і не відпочинок!
Сьогодні, 01 квітня 2020 року, в Дніпровському педагогічному коледжі КЗВО «ДАНО» ДОР» продовжили свою роботу підготовчі курси з предметів «Українська мова» (база 9 класів) та «Українська мова і література» (підготовка до ЗНО) (база 11 класів

5 бер. 2020
Привітання до Міжнародного жіночого дня
У Дніпровському педагогічному коледжі КЗВО «ДАНО»ДОР» відбулося свято присвячене нашим Жінкам та початку весни. В актовій залі зібралися члени адміністрації та викладачі, здобувачі освіти, гості та співробітники.

4 бер. 2020
Процес реорганізації Дніпровського педагогічного коледжу триває.
Процес реорганізації Дніпровського педагогічного коледжу триває.

2 лют. 2020
Крути 1918
Бій під Крутами є прикладом мужності Героїв України, що 29 січня 1919 р. стали на захист своєї Батьківщини, віддавши свої вланті життя за її незалежність у боротьбі з російськими більшовиками.

26 січ. 2020
Молоді педагоги поважають своїх героїв та з великою шаною та цікавістю зустрічають їх у стінах закладу.
Одним із ключових напрямків Державної Стратегії національно-патріотичного виховання є збільшення кількості проведених зустрічей дітей і молоді з ветеранами війни

22 січ. 2020
День Соборності України
День Соборності України

Всі новини

Циклові комісії

КОМІСІЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

Якимчикас Євгенія Василівна

Горлач Анастасія Олександрівна, Даліба Олена Костянтинівна, Котяш Вадим Миколайович, Ландо Олег Анатолійович, Михайленко Світлана Іванівна, Ніколаєнко Юлія Миколаівна, Панченко Дар’я Михайлівна, Подолкіна Зоя Костянтинівна, Проха Ірина Сергіївна, Суркова Ольга Борисівна, Труш Ілля Савельйович, Федорова Юлія Олександрівна, Фесенко Оксана Сергіївна, Цодікова Варвара Павлівна

Мета – компетентна підготовка конкурентоспроможного фахівця

 

Освіта полягає не в кількості знань, а в повному розумінні й умілому

застосуванні всього того, що знаєш.

А. Дістервег

   Викладачі дисциплін психолого-педагогічного циклу відповідальні за те, щоб майбутні вчителі початкових класів отримали якісну професійну підготовку у коледжі, оскільки у майбутньому сьогоднішні студенти повинні будуть реалізовувати різноманітні функції: освітню, що передбачає забезпечення мети і завдань державних стандартів дошкільної і початкової освіти (а це, відповідно, необхідність викладання сукупності навчальних дисциплін професійного циклу); розвивальну, дидактично-методичну, соціально-виховну, ціннісно-орієнтаційну, охорони життя і здоров’я дітей; професійно-особистісного самовдосконалення.

  Творчі педагогічні зусилля викладачів психолого-педагогічних дисциплін спрямовані на формування у студентів, щонайперше, пізнавально-інтелектуальної професійної компетентності як сукупності теоретичних знань, практичних умінь та навичок, ставлень, досвіду, особистісних якостей майбутнього вчителя. Це досягається організацією якісної інноваційно-методичної роботи: розробки методичних посібників з дисциплін, електронних варіантів навчально-методичних комплексів. На комісії створено середовище для науково-дослідницької роботи зі студентами: розробка та впровадження навчальних проектів, участь у роботі МАНУМ ДОР (відділення «Психологія») та різного рівня науково-практичних конференціях. Така організація роботи циклової комісії дає змогу майбутнім освітянам здобувати нові знання, аналізувати діяльність учасників навчально-виховного процесу, приймати виважені рішення.

   Професійне формування майбутнього вчителя початкових класів передбачає, з одного боку, оволодіння професією, з іншого - постійне фахове вдосконалення як складову процесу самореалізації будь-якої людини. Стимулювання професійно-особистісного саморозвитку майбутнього вчителя узгоджується із сучасними концептуальними підходами до професійної підготовки студентів ВНЗ І-ІІ р.а. і є дієвим механізмом реалізації особистісного підходу до професійного розвитку на сучасному етапі.

   Досягти належних результатів у роботі допомагає уміння вдумливо аналізувати свою роботу, теоретично осмислювати власний досвід, прагнути до розуміння причинно-наслідкових зв’язків між навчальними досягненнями студентів та їх педагогічною культурою, бачити перспективи у розвитку майбутніх освітяняк особистостей, допомагати їм у становленні та підтримувати їхнє просування на цьому шляху, шукати творчі гуманні способи вирішення педагогічних проблем, що виникають у процесі навчання. Всі ці питання викладачі обговорюють у своїх статтях на сторінках психолого-педагогічного журналу циклової комісії «Думка», у виступах на конференціях та семінарах різного рівня.

   Необхідність інноваційних процесів, на думку викладачів дисциплін психолого-педагогічного циклу, обумовлена тим, що молодь, вступаючи до педагогічного коледжу, має сучасні комп’ютерні знання, прагне  самовираження і очікує напідтримку та допомогу педагогіву підготовці до професійної діяльності в сучасних умовах. Саме це було поштовхом для організації на базі циклової комісії роботи Лабораторії гуманної педагогіки, де розглядаються і практично реалізуються важливі складові професійної компетентності майбутнього педагога.

   У комісії працюють досвідчені, творчі та ініціативні  викладачі. Головне кредо їх діяльності: творчість, порядність, гуманізм. Толерантність і повага до колег Л.М. Сохач, яка сьомий рік очолює комісію, сприяють креативному  і результативному вирішенню проблем навчання і виховання студентів коледжу.

  Викладачі циклової комісіїз метою формування сучасного професійного світогляду майбутніх освітянпроводять засідання педагогічного кіноклубу; організовують зустрічі у психологічному клубі «Позитив», де обговорюють питання психологічних взаємовідносин у дитячому колективі;апробують методи театральної педагогіки у ляльковому театрі «Сонечко».

   Підвищуючи свій науково-методичний рівень, викладачі відвідують засідання регіонального методоб'єднання, науково-практичні конференції «Вектор наступності державних стандартів дошкільної початкової освіти», «Андрагогіка ХХІ ст.: досвід, пошук, перспективи» (Сохач Л.М., Ростовська Н.С.);  проводять засідання циклової комісії із залученням науковців та вчителів - практиків «Інноваційні технології в навчальному процесі», «Забезпечення наступності дошкільної і початкової освіти як умови формування компетентностей майбутнього педагога» (Сохач Л.М., Ростовська Н.С.).

   Методичний доробок викладачів є свідченням їх цілеспрямованості у досягненні мети – компетентної підготовки конкурентоспроможного фахівця початкової освіти.

 


ЦИКЛОВА КОМІСІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

Кондратенко Світлана Іллівна 

Бак Ольга Дмитрівна, Василега Ірина Даниілівна, Гапон Євгенія Олегівна, Захорольська Валентина Миколаївна, Кендус Тетяна ВолодимирівнаКравчуновська Інна Григорівна, Лісова Наталя Анатоліївна, Мамчич Інна Петрівна, Омельченко Вікторія Іванівна, Пилипенко Олена Григорівна, Сохач Людмила Михайлівна, Темніков Володимир Вікторович, Федоренко Ольга Вікторівна, Чередник Лідія Миколаївна, Чорнодуб Світлана Олегівна

Мовна культура людини – це дзеркало її духовної культури. Найважливішим засобом впливу на дитину, облагороджування її почуттів, душі, думок, переживань є краса і велич, сила і внутрішня виразність рідного слова. Роль цього засобу в початковій школі, де кожна зустріч з новим явищем навколишнього світу пробуджує в серцях дітей почуття захоплення, не можна переоцінити.

Василь Сухомлинський

Мова – найдорогоцінніше надбання народу

   Проблема оволодіння молодим поколінням рідною мовою актуальна увсі часи, оскільки історично мова є найдорогоціннішим духовно-культурним надбанням будь-якого народу.

  Викладачі філологічних дисциплін пріоритетним напрямком роботи  вважають формування комунікативної компетентності майбутнього вихователя, вчителя, що є сукупністю сформованих мовних знань, комунікативних та організаторських здібностей, здатності до самоконтролю, культури вербальної та невербальної взаємодії. Важливими компетенціями майбутнього вчителя є вільне оволодіння рідною мовою за будь-яких ситуацій спілкування, вміння навчати комунікації, виховувати та розвивати у вихованців, учнів мовну стійкість. Найважливішою в комунікативній компетентності є мовна складова, що передбачає формування комплексних і ґрунтовних знань системи мови, нормативного оволодіння нею.

   Більшість викладачів циклової комісії досягли вершин педагогічної майстерності, про що свідчать успішно проведені аудиторні заняття; застосування  мультимедійних презентацій, проектної діяльності студентів у навчально-виховному процесі з фахових та загальноосвітніх дисциплін, робота з електронним підручником з української мови (Кондратенко С.І., Лісова Н.А.).

   Педагогічну майстерність викладачі розуміють як вияв найвищої активності у професійній діяльності, що ґрунтується на гуманізмі і розкривається  у доцільному використанні методів і засобів педагогічної взаємодії в кожній конкретній ситуації навчання і виховання; в особистості викладача, його здатності виявляти творчу ініціативу на підставі реалізації власної системи цінностей.

    Молоді викладачі власним прикладом формують у майбутніх вихователів та вчителів активну життєву позицію, прагнення до знань та бажання передати їх майбутнім вихованцям.

   Як досвідчені, так і молоді викладачі володіють різноманітними методами засвоєння мовних знань і формування мовленнєвих умінь, способами управління навчально-виховною діяльністю студентів – майбутніх освітян.

   Циклова комісія – одна із найбільш активних  та продуктивних у методичній та науковій діяльності коледжу та Південно-Східного регіону: викладачі  беруть участь у міських та регіональних методоб’єднаннях, науково-практичних конференціях, студенти – у мовних конкурсах, олімпіадах.

  Науково-дослідницька діяльність викладачів і студентів ‐ ще один напрямок роботи комісії, де працює секція мовознавства, у якій навчаються студенти – члени Малої академії наук - учасниками та переможцями як обласних, так і всеукраїнських турів конкурсів – захистів наукових робіт з фольклористики, української мови, української літератури.

    Пророче сказав В.Сосюра: «Без мови нашої, юначе, й народу нашого нема».

   Опанування українською мовою як найважливішим чинником національної самосвідомості не лише забезпечує комфортне існування людини в суспільстві, а й дозволяє  виробити систему загальнонародних, національно зумовлених уявлень, пізнати національний характер, зрештою, визначає мовний тип особистості.

 

 


ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Кривко Світлана Анатоліївна

Алєксєєва Оксана Олегівна, Бредун Олена Іванівна, Бурка Валентина Андріївна, Гриценко Ельвіра Йосипівна, Доброва Олена Опанасівна, Кичанова Наталя Анатоліївна, Коцюруба Наталія Анатоліївна, Кузьмінська Тамара Олексіївна, Олійник Лідія Юхимівна, Пенська Наталія Миколаївна, Пирогова Людмила Валеріанівна, Поляруш Валентина Олександрівна, Темнікова Інна Миколаївна, Ужва Зоя Анатоліївна, Шадінова Алла Григорівна, Шиш Жанна Вікторівна 

Педагогам вручено чудову посаду,

вище за яку нічого не може бути  під сонцем.

Ян Амос Коменський

Все починається в житті з малого…

   Реформа системи освіти в Україні, спрямована на її інтеграцію в єдиний європейський освітній простір і на підвищення конкурентоспроможності українського фахівця, стосується безпосередньо і початкової самоцінної  ланки - дошкільної освіти.  Найпершим суспільним середовищем для дитини, де проходить її соціальна адаптація, стає дошкільний навчальний заклад. Враховуючи компетентнісний підхід в освіті, формування життєвих ключових компетентностей починається саме з  дошкільного віку. Адже дитині необхідно забезпечити умови для набуття досвіду розв’язувати життєві проблеми, здобувати нову інформацію, ставати самостійною і самодостатньою, діяти адекватно та ефективно в різних ситуаціях, приймати свідомі рішення, вміти протистояти негативному зовнішньому впливу, задовольняти свої соціальні та індивідуальні потреби.

   Сучасний дошкільний заклад має стати для дітей будинком радості, для вихователів – будинком творчості, для батьків – будинком благополуччя.

   Підготовку майбутніх фахівців з дошкільної освіти у коледжі здійснюють колишні випускники Дніпропетровського  педагогічного училища, а сьогодні  - досвідчені педагоги (Олійник Л.Ю., Кривко С.А. )  та початківці (Коцюруба Н.А., Поляруш В.О.) - цілеспрямовані, наполегливі, ініціативні.

    Яскравим підтвердженням високого професіоналізму Олійник Л.Ю., Кривко С.А. є те, що ними створено методичні розробки у формі навчальних посібників, методичні рекомендації для студентів, електронні навчально-методичні комплекси.

   Студенти дошкільного відділення стали призерами Регіональної олімпіади з дошкільної педагогіки та психології.

  Усі викладачі працюють над підвищенням професійного рівня, підтвердженням чого є участь у науково-практичних конференціях «Модернізація дошкільної освіти:  проблеми та перспективи» (Кривко С.А.), «Формування професійної компетентності майбутніх вихователів ДНЗ при викладанні фахових дисциплін» (Коцюруба Н.А.); наукових семінарах з гуманної педагогіки за участю Бак В.Ф. та професора Московського міського педагогічного університету, віце-президента Всеукраїнської культурно-освітньої асоціації Гуманної Педагогіки  Чорноземової О.М.; регіональних методичних об’єднаннях викладачів дошкільної педагогіки та психології.

   Усвідомлення того, що зміст і технології освіти не є сталими, постійно модернізуються, є потужною мотивацією  для викладачів циклової комісії дошкільної педагогіки та психології до опанування ними нових вершин професійної майстерності -  навчання у магістратурі, здобування наукового ступеня. Такий підхід до підготовки фахівця дає очікуваний результат: традиційно стабільний попит на освітянському ринку праці на випускників педагогічного коледжу. Слід зауважити, що оновлення та осучаснення Державного стандарту дошкільної освіти зумовило відповідний підхід до фахової освіти майбутнього вчителя з дошкільного виховання: додаткові кваліфікації, які отримує випускник коледжу, значно розширюють коло його компетенцій та виробничих функцій.   З іншого боку, висока якість освітнього продукту, що його пропонує наш навчальний заклад сьогодні, забезпечує стабільний конкурс при вступі на навчання за спеціальностями коледжу.


 

ЦИКЛОВА КОМІСІЯ МИСТЕЦЬКО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

Зіневич Леонід Антонович

Бредун Наталія Миколаївна, Зайцева Тетяна Володимирівна, Клевцур Світлана Леонідівна, Козлова Олена Іванівна, Кононова Наталія Валентинівна, Корніленко Олександра Віталіївна, Когчагіна Галина Володимирівна, Панченко Галина Григорівна, Пісковенко Анжела Олександрівна, Ростовська Ніна СтаніславівнаСемичова Наталія Олександрівна, Соколенко Ірина Володимирівна, Тарасов Олександр Сергійович

Музика є найдивовижнішим, найтоншим засобом

залучення до добра,  краси, людяності

В.Сухомлинський

У ногу із сучасністю

   Викладачамициклової комісіїметодики музичного виховання, музично-теоретичних дисциплін та народних інструментівуспішно вирішуються питання виховання майбутніх педагогів у дусі моральних ідеалів та розвитку естетичних смаків. Вони працюють над такими  проблемами: запровадження в освітній процес сучасних інтерактивних, проектних, інформаційно-комунікаційних технологій, модульно-рейтингового навчання; модернізація навчальних планів та робочих програм з дисциплін спеціальності «Музичне мистецтво»; створення електронних навчально-методичних комплексів з навчальних дисциплін та різних видів педпрактики; робота з обдарованими студентами, спрямована на розкриття і розвиток індивідуальних творчих нахилів; виховання майбутніх педагогів на традиціях і досвіді 95-річної діяльності педагогічного коледжу.

   Викладачі циклової комісії ідуть у ногу з часом:Майданенко С.В. володіє методами організації пошуково-пізнавальної діяльності, ділової гри, нестандартних видів діяльності, інтерактивними методами проведення навчальних занять;Зіневич Л.А. розробив авторську програму з дисципліни «Методика застосування комп’ютерної техніки на уроках музичного мистецтва», затверджену Вченою радою Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;Заславська Н.М. має досвід створення навчальних тематичних фільмів.З метою підвищення свого професійного рівня викладачі беруть участь у конференціях, семінарах; мають публікації у фаховому виданні «Початкова школа», збірниках конференцій; співпрацюють з методичним центром Дніпропетровської міської ради та Дніпропетровським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти.

   Викладачі Зіневич Л.А., Семичова Н.О. ставлять за мету підготувати вчителів  музики та музичних керівників дошкільного закладу, які б на достатньому рівні володіли грою на музичних народнихінструментах. Для розвитку творчих здібностей студенти залучені до участі у таких творчих колективах:ансамбль українських народних інструментів «FolkMusice.dp»  (Зіневич Л.А.), нсамбль бандуристів (Семичова Н.О.). Названі студентські творчі колектививідзначені на Всеукраїнському конкурсі вокальної та інструментальної майстерності «Парад талантів», Регіональному фестивалі художньої творчості педагогічних ВНЗ І-ІІ р.а. Південного регіону «Тарасова криниця» та Обласному фестивалі художньої самодіяльності студентів ВНЗ  «Студенська весна».  Студенти викладача Зіневич Л.А. – лауреати ХІІ та ХІV Регіональних конкурсів обдарованої молоді на базі Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Богдана Хмельницького.

   На базі циклової комісії започатковано і вже понад 10 років проводиться Обласний фестиваль дитячо-юнацької музичної творчості «Весняні дзвіночки», який має на меті виявлення і підтримку обдарованої молоді. Щовесни цей фестиваль збирає до коледжу вихованців музичних шкіл та будинків творчості міста та області, колективні та сольні виступи яких – принагідна можливість і продемонструвати талант, і позмагатися із ровесниками  на високій сцені у майстерності, і знайти нових друзів. А хтось, можливо, зупинить свій вибір на педагогічному коледжі як навчальному закладі для майбутнього навчання.

   Робота циклової комісії, де поряд із досвідченими викладачами працюють молоді (Семичова Наталія Олександрівна,  Шейко ВладиславАнатолійович,Жердєв Антон Євгенійович, Білецька Олександра Віталіївна), плекає  надію на гідне примноження кращих 95-літніх традицій і досвіду коледжу.

 

  

 


ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ДИСЦИПЛІН СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ ТА ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

Шевцова Тетяна Олексіївна

Власенко Віталіна Олександрівна, Волошка Євгенія Миколаївна, Дрімко Галина Миколаївна, Жук Віктор Вікторович, Золотарьова Валентина Василівна, Коваль Ольга Сергіївна, Коваль Юлія Володимирівна, Кузь Софія Іллівна, Луценко Владислав Вікторович, Марченко-Іванюк Олена В'ячеславівна, Нежуга Ярослава Валеріївна, Німець Ольга Ігорівна, Овчарова Людмила Анатоліївна, Панченко Олена Вікторівна, Ромащук Людмила Валеріївна, Руда Тетяна Андріївна, Урмич Олена Михайлівна

Жити щасливо й жити у злагоді  з Природою – одне й те саме

Л. Сенека

Ми обираємо здорове майбутнє!

   Пріоритетними напрямками роботи циклової комісії природничих дисциплін є: спрямування студентів на оволодіння компонентами наукових знань у галузі біологічної освіти і методологією наукового пізнання навколишнього світу; забезпечення  здоров’язберігаючого освітнього середовища, яке позитивно впливає на фізичний, психічний, духовний розвиток особистості, що становить основу цілісного світорозуміння і наукового світогляду; усвідомлення життя як найвищої цінності; формування потреби у здоровому способі життя.

  Викладачі природничих дисциплін володіють проектними, інформаційно-комунікаційними та інтерактивними технологіями, які дозволяють формувати у студентів цілісне світосприйняття, прагнення до самовдосконалення та бажання реалізовувати себе у  інноваційній та дослідницько-пошуковій науковій діяльності.

   Діяльність циклової комісії сьогодні відповідає сучасним вимогам освітнього простору. Усі викладачі – молоді, енергійні, повні ентузіазму -  беруть активну участь у  заходах на рівні коледжу, міста, області та регіону. Науковий рівень циклової комісії відображається через участь у науково-практичних заходах:

  • науково-практична конференція за планом МОН України "Управління якістю підготовки кадрів з вищою освітою через удосконалення процедур ліцензування, акредитації та рейтингування» на базі Національного гірничого університету";
  • обласна науково-методична конференція «Екологія, хімія, біологія, освіта»;
  • Сьомі Всеукраїнські Читання з гуманної педагогіки у Києві «Маніфест гуманної педагогіки – сходження у майбутнє»;
  • міжвузівська науково-практична конференція науковців, аспірантів, педагогів і студентів «Інноваційна діяльність педагога в сучасному освітньому просторі» ;
  • п’ятиденний семінар академіка Ш.А. Амонашвілі тощо.

   Результати науково-методичної роботи викладачів розкрито у статтях: «Оцінювання рівня навчальних досягнень студентів»; «Обгрунтування принципів формування стандартів вищої освіти»; «Стан та перспективи розвитку заповідної справи та екологічного туризму в Україні»; «Інноваційні підходи в екологічній освіті, просвіті і виховавнні студентів»; «Інтерактивні методи викладання біології у технікумах і коледжах»; «Використання методу проектів на заняттях з дисциплін природничого циклу».

    Щороку циклова комісія забезпечує успішну підготовку  студентів до  конференцій, міських і обласних олімпіад серед  студентів I-II рівнів акредитації.

   На базі циклової комісії за започатковано  соціальний студентсько-педагогічний рух «За здоровий спосіб життя», який плідно працює: організація акції «Осіння толока» (посадка дерев та кущів) на території коледжу; участь у Всеукраїнської акції «Створи красу навколо!» (прибирання окремих територій міста та посадка ялинок); участь у Міжвузівському чемпіонаті соціальних флешмобів .

   Традиційним є проведення циклу тематичних виховних заходів «Тиждень здоров’я», спрямованого на профілактику проблем ВІЛ/СНІДу та  вживання алкоголю, тютюну, наркотичних речовин. Основною  метою заходу є передача майбутнім освітянам сучасних, достовірних знань про здоров’я і здоровий спосіб життя, вплив на свідомий і зважений вибір студентами власного способу життя та формування відповідальної поведінки. У рамках «Тижня здоров’я» проводяться зустрічі із фахівцями – медиками, юристами; студенти у захваті від виховних годин «Життя чи шкідлива звичка», «Сучасні методи контрацепції», проведених з використанням новітніх технологій подачі інформативного матеріалу; масовими та пізнавальними є акції «Обміняй сигарету на цукерку», «Суд над сигаретою»«Дошка толерантності», «Зустріч зі звичками» тощо.

 Викладачі природничих дисциплін здійснюють  гурткову роботу, яка ведеться в окремих секціях  за напрямами:

- «Біологія мовою серця» (сприяє поглибленню наукових знань, вихованню морально-етичних норм у студентської молоді);

- «Екохім» (реалізує сучасне завдання екологічної освіти, виховання та формування екологічної свідомості у студентів).

   Перспективне завдання діяльності циклової комісії спрямоване на розвиток студентського потенціалу, розширення можливостей навчання, особистісного і професійного розвитку молоді. Реалізація поставленої мети передбачає вирішення таких основних завдань: впровадження нових перспективних педагогічних технологій, забезпечення якості у сфері освіти, професійної підготовки і навчання впродовж життя.

 

 

 

 

 

 


ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Колесник Лариса Федорівна

Водоп’янова Поліна Валеріївна, Гарцуєва Тетяна Володимирівна, Долівець Світлана Петрівна, Журавльова Любов Георгіївна, Зезюкіна Тетяна Іванівна, Ільченко Наталія Едуардівна, Коваленко Лариса Олександрівна, Коломоєць Олена Михайлівна, Кравченко Антоніна МихайлівнаМайзерова Лариса Деомидівна, Малишко Людмила ЮхимівнаПанченко Леся  Володимирівна,Пучкова Ольга ПетрівнаТетерядченко Наталія Володимирівна, Черненко Юлія Олександрівна 

Квіти, музика і діти - найкращі прикраси життя!

   Викладачі циклової комісії спрямовують навчально-виховну роботу на забезпечення якісної професійної підготовки студентів до музично-освітньої діяльності учителя музики у загальноосвітній школі, музичного керівника дошкільного закладу освіти. Керуючись зазначеною метою, вони здійснюють формування професійних компетентностей студентів, серед яких важливого значення набуває володіння виконавськими вміннями гри на фортепіано та готовність до навчально-виховної роботи з дітьми засобами музичного мистецтва. Розвиток музично-виконавських умінь студентів у сучасній професійній музично-педагогічній освіті не розглядається як окреме завдання, а безпосередньо пов’язується з вихованням творчої, духовно розвиненої особистості майбутнього фахівця, здатного стати тим носієм прекрасного, яким має позначитися постать учителя музики в школі, музичного керівника в дошкільному закладі.

  Викладачами циклової комісії - кваліфікованими, творчими особистостями - вирішуютьсяактуальні завдання запровадження у навчальний процес інноваційних технологій. Особлива увага приділяється розвитку творчих, артистичних вмінь майбутніх учителів музики, музичних керівників: кожного року за участю студентів музичного відділення та викладачів циклової комісії фортепіано відбуваються концерти фортепіанної музики не тільки в коледжі, а також в музичних школах, навчальних закладах міста, області.

   Завдяки  умілій організації позааудиторної роботи по запровадженню комплексної підготовки  студентів до конкурсів фортепіанної майстерності забезпечено їх участь у численних конкурсах всеукраїнського та міжнародного рівня, де майбутні освітяни стали не тільки учасниками, а й переможцями, та були нагороджені дипломами, призами, грамотами. Так, протягом тільки останніх трьох років (2010- 2013 р.р.) студенти здійснили 26 таких виступів, серед них: виступ студентки Треніної Тетяни (викладач Колесник Л.Ф.), яка виборола Диплом лауреата на Першому Всеукраїнському фестивалі-конкурсі фортепіанної камерної музики імені О. Зілоті у м. Луганську та «Золотий диплом» ХІ Всеукраїнського юніорського конкурсу інструментально-виконавської майстерності у м. Ніжині; виступ на Міжнародному фестивалі-конкурсі музики та академічного вокалу «Золота ліра» у м. Дніпро студентки Білої Т., яка отримала  Диплом лауреата третього ступеню; виступ студентки Костіної Катерини (викладач Тетерядченко Н.В.), який відзначено Дипломом лауреата першого ступеню на фестивалі-конкурсі музики та академічного вокалу «Київський колорит»у м. Києві.

   Методичні аспекти формування професійної компетентності студентів - майбутніх учителів музики щодо оволодіння комплексом виконавських вмінь на основному музичному інструменті (фортепіано) викладені у науково-методичних працях. Це публікації у фахових  українських виданнях  напрацювань викладачів-методистів Колесник Л.Ф., Тетерядченко Н.В. Участь викладачів циклової комісії фортепіано у науково-практичних конференціях, семінарах сприяє накопиченню та поширенню їх досвіду роботи на теренах України.

   Вирішення завдань, над якими працюють викладачі циклової комісії, слід розглядати як запоруку успішного формування у студентів виконавської досконалості, художнього смаку, педагогічної майстерності для подальшого використання у практичній діяльності з дитячою аудиторією „живого” виконання музичних творів на фортепіано, що збагачуватиме духовний світ підростаючого покоління, надихатиме його на творчість.